Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020 10:35

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων"

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων" συνολικού προυπολογισμού 69.919,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.