Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τρίτη, 26 Μαΐου 2020 11:01

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επισκευή - συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  υπηρεσία «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ανατολικής Σάμου, καθώς και των μηχανικών μερών τους»