Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τρίτη, 26 Μαΐου 2020 09:55

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ενός απορριμματοφόρου

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 12 m3»