Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τρίτη, 26 Μαΐου 2020 09:06

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΓΚΟΥ''