Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τρίτη, 26 Μαΐου 2020 07:33

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ Β2-Ζ2 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΡΜΠΟΒΟΛΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ''