Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020 10:26

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών τροφίμων & γάλακτος

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών τροφίμων για την λειτουργία των δομών του Δήμου Ανατολικής Σάμου & γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό έτους 2020, προυπολογισμού 182.596,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.