Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020 08:02

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τον Δήμο Ανατολικής Σάμου, προυπολογισμού 250.328,78 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.