Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Δευτέρα, 06 Απριλίου 2020 08:59

Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού...