Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Σάββατο, 04 Απριλίου 2020 08:36

Προμήθεια λαμπτήρων LED

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες του δημοτικού φωτισμού...