Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020 11:23

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού

Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα έξι (6) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19...