Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020 08:29

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας και Ιατρού εργασίας από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας και Ιατρού εργασίας από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου. Επισυνάπτονται οι προσκλήσεις με τις αντίστοιχες μελέτες.