Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Ο Δήμαρχος ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ". Προϋπολογισμός…
Δεύτερη μετάθεση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου "Βελτίωση Υφιστάμενων Αγροτικών Οδών Δήμου Ανατολικής…
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο "Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων" του Δήμου Ανατολικής Σάμου, προυπολογισμού 204.750,00 ευρώ με…
Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2022 07:08

Αναβάθμιση Μ.Ε.Λ. Χώρας Σάμου

Ο Δήμος  Ανατολικής Σάμου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου αναβάθμιση Μ.Ε.Λ. Χώρας Σάμου (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 194980) προυπολογισμού…
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ…
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ…
Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού", η οποία αφορά τα κάτωθι τμήματα: Τμήμα 1-Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας…
Διακήρυξη δημοπρασίας Μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης της Κοινότητας Παγώνδα στον οικισμό Ηραίου.
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό ανάθεσης της προμήθειας ''ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΙΩΝ, ΒΑΘΕΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΧΩΡΑΣ (ΠΟΤΟΚΑΚΙ)…
Σελίδα 1 από 19