Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προσφύγει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο διαγωνισμό και σχετική σύμφωνη γνώμη της…
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΞ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ…
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ Εκτιμώμενης…
O ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ  Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ»  Εκτιμώμενης…
O Δήμος Ανατολικής Σάμου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:Βελτίωση – αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Κοινοτήτων Σαμίων…
O ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΕκτιμώμενης αξίας 98.219,66…
Σελίδα 1 από 18