Δελτία Τύπου

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019 17:20

Απομάκρυνση των Μ.Κ.Ο. από τις αποθήκες του Δήμου

O Δήμος Ανατολικής Σάμου, προέβη σε απομάκρυνση και παύση της λειτουργίας των ΜΚΟ που στεγάζονταν στο χώρο «ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΘΑΝΟΥ», ιδιοκτησίας του Δήμου, στην περιοχή Βλαμαρή, με στόχο να υποβάλει πρόταση σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για τη δημιουργία αποθηκών αμαξοστασίου και μικρού συνεργείου αυτοκινήτων.
Από το γραφείο Δημάρχου Ανατολικής Σάμου