Δελτία Τύπου

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019 11:38

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος του Δήμου Ανατολικής Σάμου υπενθυμίζει στους φορείς...