Δελτία Τύπου

Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2017 13:27

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 5ΨΗΦΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Ο Δήμος Σάμου έχει υπογράψει συμβάσεις που αφορούν την ανακύκλωση ειδών συσκευασίας...