Δελτία Τύπου

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017 14:40

Συνεδρίασε η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σάμου

Με κυριότερα θέματα την γνωμοδότηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα και για το  Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 καθώς...