Δελτία Τύπου

Πέμπτη, 02 Νοεμβρίου 2023 09:38

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για τη πρόσληψη προσωπικού εννέα (9) ατόμων με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση της δράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και
ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περίοδος 2023-2024 . ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ