Δελτία Τύπου

Τρίτη, 30 Μαΐου 2023 12:36

Υπογραφή συμβάσεων για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού

Ένα επιπλέον σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του στόλου του Δήμου αποτελεί η υπογραφή συμβάσεων για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, συνολικά 11 οχημάτων, συνολικής δαπάνης 1.300.000,00 €.
Η παρούσα προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού,αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος και του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
Συγκεκριμένα:
2 απορριμματοφόρα οχήματα τύπου πρέσσας χωρητικότητας 16 κ.μ.
2 απορριμματοφόρα δορυφορικά τύπου πρέσσας χωρητικότητας 6 κ.μ.
1 πλυντήριο κάδων
Προμήθεια 2 ηλεκτρικών αναρροφητικών σαρώθρων πεζού χειριστή
4 διπλοκάμπινα ημιφορτηγά 4*4, με πυροσβεστική εξάρτηση
Με κύριο γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος , τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και την τήρηση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου λειτουργεί μεσύγχρονα μέσα, οργανωμένα και μεθοδικά, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες προς τους πολίτεςκαι βελτιώνοντας τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού.