Δελτία Τύπου

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023 08:49

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Oι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται δημοτικό κοινόχρηστο χώρο (τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή έκθεση εμπορευμάτων σε πεζοδρόμια, πλατείες κλπ.) θα πρέπει έως την 31/05/2023 να εφοδιαστούν με άδεια κατάληψης δημοτικού χώρου αφού υποβάλουν πρώτα αίτηση στην Οικονομική υπηρεσία του Δήμου στο τμήμα εσόδων. Στις επιχειρήσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται και τα περίπτερα.
Πληροφορίες στα τηλ: 22733 50147 και 22733 50136