Δελτία Τύπου

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023 13:33

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΠΟΒΟΛΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ

Σε συνέχεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στη Σάμο με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικόλαο Ταγαρά, ο Δήμαρχος κ. Στάντζος  απέστειλε επιστολή μαζί με τον φάκελο που είχε διαβιβασθεί στο Υπουργείο κατά τον Νοέμβριο του 2022 με θέμα  «Επανέγκριση με Π.Δ. της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Καρπόβολου Πυθαγορείου». Το αίτημα μας αφορά την εκ νέου οριοθέτηση των ζωνών στην εν λόγω περιοχή εκδίδοντας Προεδρικό Διάταγμα ώστε να λυθεί το χρονίζον πρόβλημα της περιοχής Καρπόβολου του Πυθαγορείου.