Δελτία Τύπου

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2023 11:34

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαβούλευση για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)

Αξιότιμοι πολίτες,
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε διαβούλευση για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.).
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προσδοκώντας ένα περιβάλλον με ίσες ευκαιρίες πρόσβασης για όλους και ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου το οποίο αποτελεί τον φορέα χρηματοδότησης, εκπονεί Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) εντός των διοικητικών του ορίων, σε συγκεκριμένες επιλεγόμενες περιοχές παρέμβασης.
Σκοπός του Σχεδίου είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση των Ατόμων με Αναπηρία και των υπόλοιπων κινητικά ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.
Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 01/02/2022 και ώρα 12:00 μ.μ., μέσω του συνδέσμου στο zoom:
https://us06web.zoom.us/j/85160896765