Δελτία Τύπου

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022 10:34

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1 /2022 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

Πίνακες βαθμολογίας κατάταξης πρόσληψης προσωπικού διάρκειας οκτώ μηνών με σχέση εργασίας Ορισμένου Χρόνου, Δ.Ε. Νοσηλευτικής και ΥΕ καθαριστριών του Δημοτικού Γηροκομείου Σάμου " ΙΔΡΥΜΑ ΝΤΑΕΛ".