Δελτία Τύπου

Δευτέρα, 05 Σεπτεμβρίου 2022 09:42

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

Πτώση τμήματος λεπτού επιχρίσματος παρατηρήθηκε σήμερα το πρωί στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου, συνεπεία των πρόσφατων σεισμικών δονήσεων που έπληξαν τη Σάμο.
Κλιμάκιο μηχανικών του Δήμου προέβει ήδη σε μακροσκοπική εξέταση ολοκλήρου του κτιρίου και δόθηκαν οδηγίες σε συνεργείο του Δήμου σχετικά με την άρση των επικινδυνοτήτων.
Παράλληλα, ξεκίνησε η διαδικασία εκπόνησης της απαραίτητης τεχνικής μελέτης, προκειμένου να ανατεθεί σε κατάλληλο ανάδοχο δημοσίων έργων, η επισκευή και αποκατάσταση των φθορών προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του κτιρίου.
Σήμερα και στα πλαίσια της διασφάλισης της σωματικής ακεραιότητας τόσο των πολιτών όσο και των δημοτικών υπαλλήλων δεν θα λειτουργήσουν, οι υπηρεσίες που στεγάζονται στο Δημαρχιακό Μέγαρο.
Εξαίρεση αποτελεί το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου καθώς το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης του Δήμου, θα εξυπηρετήσουν τους πολίτες αποκλειστικά από τις αντίστοιχες πλαϊνές θύρες εισόδου που οδηγούν απευθείας σε αυτά.