Δελτία Τύπου

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2022 10:57

Έγκριση χρηματοδότησης προμήθειας κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η πρόταση του Δήμου Ανατολικής Σάμου για τη χρηματοδότηση προμήθειας κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων, συνολικού ποσού 317.628,00 ευρώ.
Επενδύοντας στη Βιώσιμη Κινητικότητα, ο Δήμος αναλαμβάνει δράσεις που στόχο έχουν την αύξηση της χρήσης ποδηλάτου για τις καθημερινές μετακινήσεις και την ανάπτυξη του ποδηλατικού τουρισμού στο νησί. Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν:
- Προμήθεια κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδήλατων πόλης, κατάλληλης σχεδίασης για κοινόχρηστα συστήματα χρήσης.
- Δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων θέσεων κλειδώματος και φόρτισης ποδηλάτου, με δυνατότητα αυτόματης φόρτισης του ποδηλάτου όσο είναι κλειδωμένο.
- Ολοκληρωμένη πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών πεδίου (φορτιστών ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων).
- Ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες μικρο-κινητικότητας.
- Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικρο-κινητικότητας με τον κατάλληλο software και hardware εξοπλισμό
Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών ποδηλάτων, προκειμένου να βελτιωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τα ηλεκτρικά ποδήλατα να αποτελέσουν καθημερινότητα στη ζωή των δημοτών.