Δελτία Τύπου

Τρίτη, 17 Μαΐου 2022 12:21

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο συνολικής ενημέρωσης για την πορεία  των χρηματοδοτήσεων αλλά ...