Δελτία Τύπου

Παρασκευή, 07 Ιανουαρίου 2022 17:55

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας και την αποφυγή αναμονής, η διαδικασία απογραφής στρατευσίμων κλάσης 2025 (γεννηθέντες το έτος 2004) δύναται να πραγματοποιείται:
* ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr [1]) από το μενού «Υποβολή Αιτημάτων / Κατάθεση Δελτίου Απογραφής», ΜΕ ΧΡΉΣΗ ΚΩΔΙΚΏΝ TAXISNET, * ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ
πλησίον του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΊΝΕΤΑΙ ΌΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΉ ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΉΣ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΟΣ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΈΤΕΙ Α.Φ.Μ. ΚΑΙ Α.Μ.Κ.Α.