Δελτία Τύπου

Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2021 11:37

ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ( ΤΠΣ)"

Σε συνέχεια της από 11-06-2020 πρόσκλησης του ΥΠΕΝ, με τίτλο ¨ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα ¨Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ( ΤΠΣ) και της υπ’ αριθμό 110/6-7-2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου, υπεβλήθη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, στις 9/7/2020, αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο ΥΠΕΝ στο οποίο τεκμηριώθηκε η κατάταξη και των δυο δημοτικών ενοτήτων Βαθέος και Πυθαγορείου στην Α’ βαθμίδα (πολύ υψηλής προτεραιότητας).
Μετά την αξιολόγηση του αιτήματος, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΦΕΚ B 6046 - 20.12.2021) η σχετική απόφαση βάσει της οποίας αρχίζει η διαδικασία εκπόνησης τοπικών πολεοδομικών σχεδίων για το Δήμο Ανατολικής Σάμου.
Ευχαριστούμε για την ένταξη του Δήμου μας και αναμένουμε την εκκίνηση της διαδικασίας με βάση τον οδικό χάρτη που θα ορίσει το αρμόδιο Υπουργείο.
Ο Δήμος θα είναι παρών σε όλα τα επόμενα στάδια διασφαλίζοντας και τη συμμετοχή στη διαβούλευση όλων των επίσημων επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων του τόπου μας με μοναδικό γνώμονα την αναπτυξιακή προοπτική του νησιού, τη διαφάνεια και το σεβασμό στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον.