Δελτία Τύπου

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 09:50

Δημοπράτηση έργου «Συντήρηση Κτιρίου Σαμιακής Αγοράς»

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου σε συνέχεια των δημοπρατήσεων προχώρησε στην κάτωθι διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Συντήρηση Κτιρίου Σαμιακής Αγοράς» ύψους 90.000€. Το παρόν έργο αφορά στην επισκευή και αποκατάσταση όλων των όψεων του κτιρίου της Σαμιακής Αγοράς στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη στην πόλη της Σάμου. Στο κτίριο αυτό παρατηρήθηκαν λόγω της μακροχρόνιας έκθεσής του σε διαβρωτικούς παράγοντες και λόγω της θέσης του κοντά στη θάλασσα τοπικές βλάβες. Η συντήρηση του κτιριακού αποθέματος του εγκαταστάσεων αποτελεί υπηρεσία μείζονος σημασίας, αποσκοπώντας τόσο στη διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας των κτιρίων, όσο και στην ελαχιστοποίηση πιθανών βλαβών.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη, 30/11/2021 και ώρα 10:00 Σχετικός Σύνδεσμος: https://www.islandofsamos.gr/enhmerwsh/diagwnismoi-prokhrukseis/item/1752-diagonismos-ergou-sintirisi-ktiriou-samiakis-agoras