Δελτία Τύπου

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021 11:06

Αποκατάσταση και συντήρηση καταφυγίων που βρίσκονται στην πόλη της Σάμου

Έργο υποδομής, χρηματοδότησης 40.000,00 € μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, υλοποιεί ο Δήμος Ανατολικής Σάμου και αφορά στην αποκατάσταση και συντήρηση των 2 κεντρικών καταφυγίων που βρίσκονται στην πόλη της Σάμου.
Με το παρόν έργο γίνεται η αποκατάσταση βλαβών στα παρακάτω καταφύγια: Εντός προαυλίου χώρου 1ου και 2ου Γυμνασίου Σάμου και εντός παιδικής χαράς πλησίον ΣΟΑ, θέση Κατσούνι Σάμου.
Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μέρος στρατηγικού σχεδιασμού σε θέματα πολιτικής προστασίας και καθίσταται προτεραιότητα αλλά και υποχρέωση σε επίπεδο Δήμου, προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Έκθεση εικόνων