Δελτία Τύπου

Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021 11:22

ΔΩΡΕΑ ΜΑΣΚΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΕ

Παραδόθηκαν σήμερα από το Δήμο Ανατολικής Σάμου, παρουσία των Αντιδημάρχων κ.κ.  Κιάσσου, Καρρά και Βογιατζή, σε συνέχεια της δωρεάς του κ. Καραθανάση, μάσκες μιας χρήσης ενηλίκων οι οποίες θα διανεμηθούν στους Δασκάλους και Νηπιαγωγούς των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου και στους μαθητές και καθηγητές των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών υγιεινής των σχολικών  κοινοτήτων για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19.