Δελτία Τύπου

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021 19:20

Αίτημα χρηματοδότησης για την αποκατάσταση ζημιών

Σε συνέχεια της κήρυξης κατάστασης εκτάκτου ανάγκης του Δήμου Ανατολικής Σάμου συνεπεία των πλημμυρών της 2ας Φεβρουαρίου 2021, υπεβλήθη αίτημα χρηματοδότησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, συνοδευόμενο από τεχνικό δελτίο με την καταγραφή των ζημιών που χρήζουν αποκατάστασης ύψους 1.500.000,00€. Οι ζημιές αφορούν κυρίως αγροτική οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης και αποκατάσταση παραλιακών οικισμών.