Δελτία Τύπου

Τετάρτη, 03 Μαρτίου 2021 19:21

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Μετά την σημερινή ανακοίνωση έκτακτων νέων μέτρων για την αποφυγή της περαιτέρω διασποράς του COVID-19, από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Ν. Χαρδαλιά και την υπαγωγή της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου στο Επίπεδο Πολύ Αυξημένου Κινδύνου, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην με αριθμό Δ1α/ΓΠ 12639 ΚΥΑ, Έκτακτα Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, (Φ.Ε.Κ. 793 τ.Β’/27-02-2021), αναστέλλεται η λειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, από αύριο 04/03/2021 από τις 06.00 έως και τις 06.00 της 16/03/2021.