Δελτία Τύπου

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021 12:03

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενη στο αίτημά μας για χρηματοδότηση, μας γνωστοποιεί ότι εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Δήμου Ανατολικής Σάμου με το ποσό των 130.000€ για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τον καταστροφικό σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 στο δίκτυο ύδρευσης και τα αντλιοστάσια.
Ευχαριστούμε τον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη και την Γενική Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής κ. Χριστιάννα Καλογήρου που συνδράμουν με αμεσότητα στο έργο μας.