Δελτία Τύπου

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021 10:41

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού για τις Υπηρεσίες του Δήμου μας

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου μετά από τα τελευταία επίσημα επιδημιολογικά στοιχεία για την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού, προχωρά στην αυστηρή τήρηση των μέτρων που προβλέπονται από το Νόμο για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία όλων μας.
Τα Μέτρα αυτά είναι (συνοπτικά) :
-η καθολική χρήση μάσκας
-η τήρηση αποστάσεων (τουλάχιστον 1,5 m)
-η χρήση αντισηπτικών
-η επίσκεψη σε δημόσιες υπηρεσίες, άρα και στο Δήμο, μόνο για έκτακτες περιπτώσεις και μόνο με ραντεβού.
Θερμή παράκληση λοιπόν προς όλους να εφαρμόζονται τα προαναφερόμενα μέτρα για αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού.
Παρακαλούμε τους/τις συνδημότες/-σες, να μην προσέρχονται στις Υπηρεσίες χωρίς ραντεβού και μόνο για έκτακτα θέματα.
Με την εφαρμογή τους, μένουμε ασφαλείς, μένουμε υγιείς
Για την επίσκεψη σε υπηρεσίες του Δήμου παρακαλείσθε οπωσδήποτε να επικοινωνείτε πρώτα με τις αρμόδιες Υπηρεσίες για ραντεβού με βάση τον συνημμένο ακόλουθο Πίνακα.