Δελτία Τύπου

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 15:11

Ευχαριστήριο στην εταιρεία Space Hellas A.E.

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου εκφράζει τις ευχαριστίες του στην εταιρεία Space Hellas Α.Ε. για την έμπρακτη στήριξή του μέσω προσφοράς 10 συσκευών tablets που προορίζονται για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν λόγω του καταστροφικού σεισμού της 30ης Οκτωβρίου 2020. Οι συσκευές θα παραδοθούν στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ανατολικής Σάμου ώστε να διανεμηθούν σε μαθητές που το έχουν ανάγκη.
Σας ευχαριστούμε!