Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019

Πέμπτη, 09 Μαΐου 2019 07:11

«Καθορισμός Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας, για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Περιφερειακών, Δημοτικών και Κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019.