Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019

Τρίτη, 16 Απριλίου 2019 18:21

Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, για τα αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υπoψηφίων στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2019

Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της
Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, την παροχή πρόσβασης σε αυτήν, τον τρόπο και τον χρόνο
ενημέρωσης για τα αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υπoψηφίων στις
δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2019, καθώς και τη διασφάλιση τήρησης των προσωπικών δεδομέμων...