Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019

Τρίτη, 16 Απριλίου 2019 18:11

Χορήγηση στους συνδυασμούς καταστάσεων οφειλετών των ΟΤΑ

Όπως ρητά προβλέπεται στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων...