Αποφάσεις

Η καθαριότητα του Δήμου Σάμου και η προστασία του περιβάλλοντος επιτυγχάνονται με τη συνεργασία των δημοτών και του Δήμου και…
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κοκκαρίου Δήμου Σάμου...