Αποφάσεις

Ορίζουµε τον κ. Εµµανουήλ Κιάσσο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, της συµπράττουσας...
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020 06:19

Απόφαση Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου ...
Παρασκευή, 08 Μαΐου 2020 09:36

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ…
Παρασκευή, 08 Μαΐου 2020 09:34

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ…
Πέμπτη, 07 Μαΐου 2020 06:21

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ, (ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ).