Κανονιστικές Αποφάσεις

Πέμπτη, 02 Δεκεμβρίου 2021 21:13

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΑΚΤΗ