Κανονιστικές Αποφάσεις

Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2020 16:47

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ