Κανονιστικές Αποφάσεις

Πέμπτη, 01 Οκτωβρίου 2020 11:38

Απόφαση ανάκλησης

Ανακαλούμε την με αριθμό 106/Α.Π.1200/03-02-2020 Απόφαση Δημάρχου Ανατολικής Σάμου...