Κανονιστικές Αποφάσεις

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020 11:09

Απόφαση Δημάρχου για την τοποθέτηση Εντεταλμένου Συμβούλου

Ορίζουµε τον κ. Εµµανουήλ Κιάσσο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, της συµπράττουσας...
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Απόφαση Δημάρχου Απόφαση ανάκλησης »