Αποφάσεις

Πέμπτη, 05 Σεπτεμβρίου 2019 06:37

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ορισµός Προέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής