Δημοτικό Συμβούλιο

Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου

 

1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.

2. Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.

3. Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.

4. Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος. Αν δεν έχει θεσπισθεί κανονισμός λειτουργίας από το δημοτικό συμβούλιο, τότε ισχύει ο εν λόγω πρότυπος κανονισμός.

5. Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

6. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της.

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

 

 • Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Κολλάρος Γεώργιος
 • Αντιπρόεδρος: Έλληνας Δημήτριος
 • Γραμματέας: Γαρουφαλής Εμμανουήλ

Δημοτικοί Σύμβουλοι:

 • ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Δ.Ε. ΒΑΘΕΟΣ
 • ΚΑΪΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - Δ.Ε. ΒΑΘΕΟΣ
 • ΚΑΡΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Δ.Ε. ΒΑΘΕΟΣ
 • ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Δ.Ε. ΒΑΘΕΟΣ
 • ΜΗΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - Δ.Ε. ΒΑΘΕΟΣ
 • ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Δ.Ε. ΒΑΘΕΟΣ
 • ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Δ.Ε. ΒΑΘΕΟΣ
 • ΒΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Δ.Ε. ΒΑΘΕΟΣ
 • ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Δ.Ε. ΒΑΘΕΟΣ
 • ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Δ.Ε. ΒΑΘΕΟΣ
 • ΚΑΤΡΑΚΑΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Δ.Ε. ΒΑΘΕΟΣ
 • ΠΑΝΟΥΡΑΚΗ ΚΟΝΔΥΛΗ ΜΑΡΙΑ - Δ.Ε. ΒΑΘΕΟΣ
 • ΚΙΑΣΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - Δ.Ε. ΒΑΘΕΟΣ
 • ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - Δ.Ε. ΒΑΘΕΟΣ
 • ΒΑΚΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - Δ.Ε. ΒΑΘΕΟΣ
 • ΠΑΧΥΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - Δ.Ε ΒΑΘΕΟΣ
 • ΖΑΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Δ.Ε. ΒΑΘΕΟΣ
 • ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) - Δ.Ε. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
 • ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Δ.Ε. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
 • ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Δ.Ε. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
 • ΜΑΥΡΑΤΖΩΤΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ - Δ.Ε. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
 • ΒΑΛΚΑΜΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Δ.Ε. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
 • ΤΣΕΡΕ ΠΥΡΓΙΩΤΗ ΖΩΗ - Δ.Ε. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
 • ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ - Δ.Ε. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
 • ΒΑΚΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ - Δ.Ε. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
 • ΤΖΙΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Δ.Ε. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
 • ΑΞΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Δ.Ε. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ