Δημογραφικά Στοιχεία

Τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών 2011 που διενεργήθηκε στη Σάμο το διάστημα από 10 έως 24 Μαΐου 2011, με ημερομηνία ανα− φοράς την 9η Μαΐου 2011, τα οποία αφορούν στον De Facto Πληθυσμό του Νησιού («Πραγματικό Πληθυσμό» κατά την έννοια που αναφέρεται στην προκήρυξη των Γενικών Απογραφών με αριθ. 1524/Γ5−473/2011, ΦΕΚ 425/ Β΄/2011), κατά Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική και Τοπική Κοινότητα, έχουν όπως αυτά εμφανίζονται παρακάτω:

Περιγραφή Πληθυσμός
Δημοτική Ενότητα Βαθέος 12.973
Δημοτική Κοινότητα Βαθέος 3.026
Δημοτική Κοινότητα Σαμίων 6.206
Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 406
Τοπική Κοινότητα Αμπέλου 327
Τοπική Κοινότητα Βουρλιωτών 510
Τοπική Κοινότητα Κοκκαρίου 1.628
Τοπική Κοινότητα Μανωλατών 131
Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου 697
Τοπική Κοινότητα Σταυρινήδων 42
Δημοτική Ενότητα Καρλοβασίων 9.691
Δημοτική Κοινότητα Καρλοβασίων 6.798
Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων 127
Τοπική Κοινότητα Δρακαίων 115
Τοπική Κοινότητα Καστανέας 148
Τοπική Κοινότητα Κονταιΐκων 291
Τοπική Κοινότητα Κοντακαΐκων 940
Τοπική Κοινότητα Κοσμαδαίων 93
Τοπική Κοινοτητα Λέκκας 415
Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 396
Τοπική Κοινότητα Υδρούσσης 368
Δημοτική Ενότητα Μαραθοκάμπου 2.661
Δημοτική Κοινότητα Μαραθοκάμπου 1.931
Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 140
Τοπική Κοινότητα Κουμαιΐκων 370
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 63
Τοπική Κοινότητα Σκουραιίκων 157
Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου 8.014
Δημοτική Κοινότητα Μυτιληνιών 2.009
Δημοτική Κοινότητα Παγώνδα 1.322
Δημοτική Κοινότητα Πυθαγορείου 1.630
Δημοτική Κοινότητα Χώρας 1.442
Τοπική Κοινότητα Κουμαραδαίων 127
Τοπική Κοινότητα Μαυρατζαίων 244
Τοπική Κοινότητα Μεσογείου 109
Τοπική Κοινότητα Μύλων 249
Τοπική Κοινότητα Πανδρόσου 107
Τοπική Κοινότητα Πύργου 424
Τοπική Κοινότητα Σπαθαραίων 351
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ (Σύνολο) 33.339