Ενημέρωση

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας "Εργασίες χλωριώσεων", με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική…
Σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου παρουσία των αρμόδιων Αντιδημάρχων , κο Διονυσίου Γεώργιο, κο…
Στο πλαίσιο διαμόρφωσης της στρατηγικής του και της δημιουργίας χάρτη προτεραιοτήτων, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου έπειτα από ομόφωνη απόφαση της…
Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών τροφίμων για την λειτουργία των δομών του Δήμου Ανατολικής Σάμου & γάλακτος για το…
Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τον Δήμο Ανατολικής Σάμου, προυπολογισμού 250.328,78 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, μέσω της Β’ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής και του Προέδρου της κ. Κώστα Βογιατζή, μετά από καταγραφή…
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να υπενθυμίσουμε – ενημερώσουμε τους δημότες μας (ιδιοκτήτες, νομείς,…
Μετά από ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου εντάχθηκε στο μέτρο των αποζημιώσεων των δημοτών, από το υπουργείο…