Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»                          (Άρθρο 67…
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης »                 (Άρθρο 76, Ν. 3852/10)Σας καλούμε…
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα…
Θέμα: Πρόσκληση 33ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής                      (άρθρο 75 ν. 3852/2010)Καλείστε …
Θέμα: Πρόσκληση 32ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής                         (άρθρο 75 ν.…
Θέμα: Πρόσκληση 31ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής                             (άρθρο…
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σάμου συνεδρίασε έκτακτα, σήμερα Πέμπτη 22 Νοεμβρίου, στο άκουσμα του θανάτου,  του επί πολλά έτη,  δημοτικού…
Θέμα: Πρόσκληση 30ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής                             …
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα…
Θέμα: Πρόσκληση 29ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής                         (άρθρο 75 ν.…