Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020 12:45

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής επιτροπής 14-2-2020

Θέμα: Πρόσκληση 3ης  σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
(άρθρο 75 ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018)
Καλείστε  να προσέλθετε στην  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ανατολικής Σάμου την  14η  Φεβρουαρίου   2020 ημέρα  Παρασκευή     και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί του θέματος της ημερησίας διάταξης:
   Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικ.  έτους 2020 Δήμου Ανατολικής Σάμου.